Βασική προϋπόθεση  για τη συνεργασία σας με την Hellenic Corner (εφεξής HC) είναι η αποδοχή των όρων της HC από την πλευρά του προμηθευτή ή παρόχου προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Οι όροι και προϋποθέσεις  κατά καιρούς δύνανται  να αλλάξουν

1) Ο διαχειριστής και/ή ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου ή ο προμηθευτής άνευ ιστοτόπου που καταχωρείται στην πλατφόρμα της HC αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο (κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες κλπ.). Επίσης δηλώνει ότι αποδέχεται και επιτρέπει την αναπαραγωγή του περιεχομένου του στα social media της HC.

2) Όλες οι  προς κοινοποίηση πληροφορίες  που αφορούν τους παραγωγούς ή παρόχους  προϊόντων ή/και υπηρεσιών, βασίζονται στις πληροφορίες που μας έδωσαν οι ίδιοι. Επομένως,  είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι  για την διαθεσιμότητα των προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους, την  ποιότητα, τις τιμές  και τα λοιπά στοιχεία,  όπως διεύθυνση, τηλέφωνα και διεύθυνση ιστοτόπου.

3) Ο προμηθευτής ή πάροχος είναι υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή διαθεσιμότητα των στοιχείων του στον καταναλωτή. Οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τη  δραστηριότητα  του (π.χ.  διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τυχόν προβληματικά προϊόντα/υπηρεσίες), η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής, υγείας , κερδών, ή  επιβολή ζημιάς του  καταναλωτή, άμεσης  ή επακόλουθης, επιβαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή ή τον πάροχο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Δήλωση Αποποίησης ευθυνών

Η HC  δεν ευθύνεται  εάν ο προμηθευτής ή πάροχος απαιτήσει επιπλέον χρήματα από τον πελάτη του  για την παροχή υπηρεσίας ή πώληση προϊόντων  σε σχέση με αυτά που έχουν δημοσιευτεί στην πλατφόρμα της HC.

Η HC  δεν ευθύνεται για τυχόν δασμούς που θα επιβληθούν στα προϊόντα αλλά και τυχόν παρακράτησή τους  σε τελωνιακές αρχές των χωρών προορισμού των προϊόντων . Για την εναρμόνιση με τις κατά τόπους τελωνιακές –φορολογικές αρχές υπεύθυνοι  είναι οι καταναλωτές αλλά και οι πωλητές προϊόντων.

Η HC δεν ευθύνεται για  οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση.

Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών και παραγωγοί  προιόντων  που καταχωρούν φωτογραφικό ή κινηματογραφικό υλικό για την προβολή τους  πιστοποιούν ότι είναι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων των προς δημοσίευση φωτογραφιών ή έχουν τη ρητή συναίνεση του κατόχου του φωτογραφικού ή κινηματογραφικού υλικού.